Day: October 17, 2021

โรคระบาด COVID-19

โรคระบาด COVID-19 การล้างมือช่วยชีวิตได้โรคระบาด COVID-19 การล้างมือช่วยชีวิตได้

โรคระบาด COVID-19 นับตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการล้างมือ การกระทำเล็กๆ น้อยๆ เช่น การล้างมือสามารถช่วยชีวิตคนได้จริง วันล้างมือโลกนี้ (15 ต.ค.) มาคุยกันว่าทำไมคุณถึงต้องล้างมือ และถ้าคุณยังไม่มีเจลล้างมือคุณต้องซื้อมาติดตัวทุกที่ทุกเวลา เชื้อโรค มีอยู่ทุกที่ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค อีสุกอีใส เยื่อบุตาอักเสบ ไวรัสตับอักเสบเอและบี สามารถอาศัยอยู่บนผิวหนังของมือคุณได้  เพราะมันเป็นเชื้อโรคเมื่อคุณสัมผัสสิ่งของทั่วไป เช่น เหรียญ/ธนบัตร ราวจับสำหรับรถสาธารณะ โถส้วม{...}

0 Comment